Tìm hành tinh khác

Vũ Cát Tường: “2 năm COVID-19 khiến tôi tạm dừng để nhìn lại”

Thanh Hương |

Tiếp tục với series video tự quay "90 ngày trước tuổi 30", Vũ Cát Tường tâm tình về những gì mình đã trải qua trong 2 năm COVID-19.