Tìm danh tính các liệt sĩ

Cán bộ Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ 11 năm miệt mài tìm danh tính liệt sĩ

Lê Văn Vỵ |

11 năm qua, Phó Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ Nguyễn Phi Công miệt mài đi tìm danh tính các liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 22 trong những năm chiến tranh.