Tiger Remix 2020 – Đánh thức mùa xuân

Hà Nội không bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch, người dân đón năm mới ở đâu?

Hà Linh |

Năm nay Hà Nội sẽ không bắn pháo hoa chào đón Tết Dương lịch. Dù vậy vẫn có rất nhiều sự kiện, chương trình hấp dẫn phục vụ người dân trong dịp đón năm mới 2020, trong đó có sự kiện countdowm (đếm ngược).