Tiểu khu 231

Vụ phá rừng ở Khánh Hòa: Mới chỉ một kiểm lâm địa bàn... kiểm điểm rút kinh nghiệm

Nhiệt Băng |

Đến nay, mới chỉ một công chức kiểm lâm địa bàn xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa tự nhận hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm, dù UBND tỉnh đã liên tiếp có 2 văn bản yêu cầu phải xử lý trách nhiệm các cá nhân có liên quan để xảy ra vụ phá rừng tại Tiểu khu 231, xã Suối Tân.

Khánh Hòa: Vì sao gia hạn xác minh vụ phá rừng ở xã Suối Tân?

Nhiệt Băng |

Ngày 27.4, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, UBND huyện Cam Lâm vừa có báo cáo về kiểm tra, xử lý vấn đề Báo Lao Động nêu về vụ phá rừng tại tiểu khu 231, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm.

Khánh Hoà yêu cầu xử lý trách nhiệm cá nhân trong vụ phá rừng ở xã Suối Tân

Nhiệt Băng |

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Cam Lâm tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm cá nhân về vụ phá rừng tại tiểu khu 231, xã Suối Tân.

Khánh Hòa: Báo cáo phá rừng tại xã Suối Tân "chưa đạt yêu cầu"

Nhiệt Băng |

Ngày 8.4, Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, báo cáo về vụ phá rừng tại tiểu khu 231, xã Suối Tân của UBND huyện Cam Lâm là "chưa đạt yêu cầu" theo chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa nên UBND tỉnh sẽ có ý kiến chỉ đạo yêu cầu báo cáo lại.

Vụ phá rừng ở xã Suối Tân: Chờ trưng cầu giám định

Nhiệt Băng |

Liên quan đến vụ phá rừng tại tiểu khu 231, xã Suối Tân (huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa), cơ quan kiểm lâm huyện Cam Lâm đề nghị trưng cầu giám định từ cuối tháng trước, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả giám định.

Lại phát hiện vụ xâm chiếm đất cây gỗ tái sinh ở xã Suối Tân

Nhiệt Băng |

Tổ công tác Hạt kiểm lâm huyện Cam Lâm và UBND xã Suối Tân (Khánh Hòa) vừa lập biên bản đối với một trường hợp phát dọn cây cối trên đất DT 2 (cây gỗ tái sinh).

Vụ phá rừng ở Suối Tân, Khánh Hoà: UBND xã tổ chức họp kiểm điểm

Nhiệt Băng |

UBND xã Suối Tân tổ chức họp kiểm điểm các cán bộ, công chức có liên quan sau vụ phá rừng tại tiểu khu 231, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, Khánh Hoà.

Vụ phá rừng ở Suối Tân: UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu xử lý trách nhiệm

Nhiệt Băng |

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các cán bộ liên quan đến vụ phá rừng ở xã Suối Tân, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa mà Lao Động liên tục có nhiều bài phản ánh.

Vụ phá rừng ở Suối Tân: UBND xã Suối Tân bị phê bình vì thiếu trách nhiệm

Nhiệt Băng |

UBND xã Suối Tân bị phê bình vì đã thiếu trách nhiệm quản lý trong lĩnh vực lâm nghiệp, để xảy ra tình trạng xâm phạm đất rừng, chặt phá cây rừng trái phép tại tiểu khu 231, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa.

Vụ phá rừng ở xã Suối Tân: Cây gỗ bị chặt hạ trên phạm vi hơn 7.000m2

Nhiệt Băng |

Hơn 7.000 m2 diện tích cây gỗ tái sinh đã bị tàn phá tại tiểu khu 231, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa. Đây là kết quả kiểm tra ban đầu của cơ quan chức năng sau loạt bài phản ánh về nạn phá rừng tại xã này của Báo Lao Động.