Tiết kiệm kinh phí

Phát động phong trào thi đua 33 ngày đêm lao động sáng tạo

Hải Anh |

Ngày 15.4, Công đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong năm 2021 là bảo dưỡng tổng thể Nhà máy Đạm Phú Mỹ của Tổng Công ty Phân bón và Hoá chất dầu khí. Công đoàn, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên Tổng Công ty đã phát động phong trào thi đua 33 ngày đêm lao động sáng tạo bảo dưỡng tổng thể Nhà máy Đạm Phú Mỹ năm 2021.