tiếng Trung Quốc

Hàng nghìn cơ hội tại Nghệ An cho lao động biết tiếng Trung Quốc

QUANG ĐẠI |

Nhiều doanh nghiệp FDI tại Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An có nhu cầu tuyển dụng hàng trăm lao động với mức lương hấp dẫn với yêu cầu biết tiếng Trung Quốc.