Tiếng chửi thề

Yêu nhiều quý

KHƯƠNG QUỲNH |

Cuối tuần, tiệm uốn tóc đầu hẻm như thường lệ trở thành “spa” của xóm lao động nghèo. Cắt tóc hai lăm ngàn, làm móng mười ngàn, gội đầu thì hai chục...