Tiền lương nghỉ Tết

Nghỉ Tết Dương lịch 2023, người lao động có được hưởng nguyên lương?

Bảo Hân |

Nghỉ Tết Dương lịch 2023 đang được nhiều người lao động quan tâm, cùng với nghỉ Tết Âm lịch. Nghỉ Tết Dương lịch năm 2023, người lao động có được hưởng nguyên lương không?