Tiền đạo Carlos Tevez

Carlos Tevez ủng hộ toàn bộ tiền lương chống dịch COVID-19

Thanh Vũ |

Tiền đạo Carlos Tevez tuyên bố sẽ ủng hộ toàn bộ tiền lương để giúp đỡ quê nhà trong công cuộc phòng chống sự bùng phát của dịch COVID-19.