Tiêm miễn phí

Đồng Nai đề xuất mua 6,2 triệu liều vaccine COVID-19 tiêm miễn phí toàn dân

HÀ ANH CHIẾN |

Ông Phan Huy Anh Vũ – Giám đốc Sở y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, Sở đã có văn bản đề xuất UBND tỉnh mua 6,2 triệu liều vaccine COVID-19 (từ nguồn kinh phí địa phương), tiêm miễn phí cho toàn bộ 3,1 triệu người dân trên địa bàn tỉnh.