Tiêm đủ 2 mũi

Tiêm đủ 2 mũi vaccine, “tấm khiên” để công nhân an tâm làm việc

Hà Hân |

Cho đến thời điểm này, nhiều công nhân trong các khu công nghiệp đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine. Nhờ được trang bị “tấm khiên bảo vệ” này, họ an tâm hơn để làm việc, đảm bảo cuộc sống gia đình.