Tiêm chủng vaccine COVID-19 ở Canada

Khắc phục tình trạng thiếu vaccine COVID-19, Canada ra khuyến nghị mới

Bảo Châu |

Hội đồng cố vấn quốc gia về vaccine của Canada đã ra khuyến nghị mới để khắc phục tình trạng thiếu vaccine COVID-19.