Tỉ lệ sản xuất công nghiệp

Ninh Bình: Thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh sản xuất công nghiệp

DIỆU ANH |

Ninh Bình Trong 6 tháng đầu năm nay, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của tỉnh Ninh Bình tăng 1,08%, giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh Ninh Bình ước đạt gần 48.000 tỉ đồng.