Tỉ lệ hưởng lương hưu

Trường hợp nghỉ hưu trước tuổi không bị trừ tỉ lệ hưởng lương hưu?

ANH THƯ |

Cơ quan Bảo hiểm xã hội tư vấn cho bạn đọc điều kiện được nghỉ hưu trước tuổi không bị trừ tỉ lệ hưởng lương hưu.

Cách tính lương hưu hàng tháng của lao động nữ năm 2023

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải đáp thắc mắc bạn đọc liên quan đến cách tính lương hưu với lao động nữ khi nghỉ vào năm 2023.

Tỉ lệ hưởng lương hưu tháng dựa trên các yếu tố nào?

Bảo Hân (T/H) |

Tỉ lệ hưởng lương hưu tháng được tính dựa trên số năm tham gia bảo hiểm xã hội hay mức lương đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng?

Lao động nam 61 tuổi muốn hưởng lương hưu cần làm gì?

ANH THƯ |

Cơ quan Bảo hiểm xã hội tư vấn cho bạn đọc cách thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để có lương hưu.

Cách tính tỉ lệ hưởng lương hưu với công chức, viên chức mới nhất

QUANG MINH |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam tư vấn cho bạn đọc cách tính hưởng lương hưu khi có quá trình công tác vừa làm công chức và lao động trong đơn vị sự nghiệp.

Ngoài lương hưu hàng tháng, người dân có thể hưởng thêm trợ cấp gì?

QUANG MINH |

Cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) tư vấn cho bạn đọc về việc hưởng lương hưu sau 37 năm tham gia BHXH.

Tỉ lệ % hưởng lương hưu sau 20 năm tham gia bảo hiểm xã hội

Quang Minh |

Cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) giải đáp cho bạn đọc quy đinh về hưởng lương hưu sau thời gian tham gia bảo hiểm xã hội.

45 tuổi lựa chọn mức đóng bảo hiểm xã hội nào để có lương hưu sau này?

QUANG MINH |

Cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) giải đáp câu hỏi của bạn đọc liên quan đến các mức đóng khi tham gia BHXH tự nguyện để có lương hưu.

Tham gia 32 năm, đóng thêm bảo hiểm xã hội tự nguyện để có lương hưu tối đa

QUANG MINH |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông tin về điều kiện để người lao động hưởng lương hưu tối đa.

Chi tiết về điều kiện hưởng lương hưu tối đa năm 2022

Quang Minh |

Cơ quan Bảo hiểm xã hội giải đáp thắc mắc của bạn đọc liên quan đến quy định hưởng lương hưu tối đa.

Điều kiện nghỉ hưu với sĩ quan quân đội

Minh Hương |

Bạn đọc Nguyễn Đình Anh hỏi: Tôi là sĩ quan quân đội, sinh tháng 8.1974, đến tháng 8.2023 tôi nghỉ hưu theo quy định của Luật Sĩ quan năm 1982. Theo quy định hiện hành, điều kiện nghỉ hưu và tỉ lệ lương hưu với sĩ quan quân đội thế nào?

Tỉ lệ hưởng lương hưu giảm 2% cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giải đáp về trường hợp bạn đọc thắc mắc liên quan vấn đề nghỉ hưu và hưởng lương hưu.