Thung lũng công nghệ

Từ thung lũng công nghệ đến đô thị thông minh

Thế Lâm |

Đô thị thông minh sẽ rất khó… trở nên thông minh nếu không song hành với cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0. Tại Việt Nam, những “thung lũng công nghệ” đã được hiện thực hóa từ hàng chục năm trước, nhưng đường đến những đô thị thông minh vẫn còn cả một hành trình dài.