thuế suất hàng hóa

Nước mắm Phú Quốc và Càphê Buôn Ma Thuột được Canada bảo hộ bởi CPTPP

Kh.V |

Ngày 14.1, Hiệp định CPTPP chính thức có hiệu lực ở Việt Nam. Cam kết bảo vệ nhà đầu tư, Canada bảo hộ hai thương hiệu lớn của Việt Nam là Nước mắm Phú Quốc và Càphê Buôn Ma Thuột.