Thủ tướng đến Bình Dương

Nghiên cứu thay đổi chiến lược cách ly phù hợp, có thể cách ly F1 tại nhà

ĐÌNH TRỌNG |

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, căn cứ vào tình hình cụ thể, Bình Dương nghiên cứu thay đổi chiến lược cách ly cho phù hợp, thay vì cách ly tập tập trung, bây giờ có thể cách ly tại nhà đối với F1. Cần nghiên cứu và thận trọng trong thực hiện, đúng quy trình, quy định.