Thủ tục thay đổi thông tin hộ khẩu

Thay đổi chủ hộ trên sổ hộ khẩu thế nào khi chủ hộ đã mất?

thu thuỷ |

Bạn đọc có email lilamxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, khi chủ hộ trong sổ hộ khẩu mất thì việc thay đổi chủ hộ thế nào?