Thủ tục nhập khẩu vào TPHCM

Từ ngày 1.7, đăng ký hộ khẩu tại TP.HCM cần điều kiện gì

Minh Hương |

Từ ngày 1.7.2021, để nhập hộ khẩu vào TP.HCM, công dân cần có chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của mình thì được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp đó...