Thủ tục nhận bảo hiểm xã hội 1 lần

Đóng bảo hiểm xã hội 6 tháng có được nhận chế độ 1 lần không

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ tháng 10.2019 đến hết tháng 3.2020, sau đó nghỉ việc, không đóng BHXH nữa. Nay tôi muốn nhận BHXH một lần có được không? Nếu được hồ sơ gồm những gì?

Tham gia bảo hiểm xã hội 15 năm, muốn rút chế độ 1 lần được không

Minh Hương |

Bạn đọc Đặng Đình Giang hỏi: Tôi đã tham gia bảo hiểm xã hội được 15 năm, nay tôi muốn rút chế độ 1 lần thế nào?

Tham gia bảo hiểm xã hội gần 20 năm, nghỉ việc nhận BHXH 1 lần thế nào

Minh Hương |

Bạn đọc Trần Hữu Thành hỏi: Tôi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) được hơn 18 năm. Tôi muốn nghỉ nhận BHXH 1 lần thì phải làm sao?

Hồ sơ nhận tiền bảo hiểm xã hội 1 lần

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Mẹ tôi công tác ở xã, đã đóng bảo hiểm được 8 năm và mức lương cơ bản của mẹ tôi hàng tháng là: 2,6 X 1.150.000 = 2.990.000 đồng. Tháng 2.2021 mẹ tôi đã nghỉ hưu. Xin hỏi thủ tục để mẹ tôi được lĩnh tiền bảo hiểm xã hội 1 lần như thế nào?