Thủ tục làm CCCD

Đã thu nhận hơn 54 triệu hồ sơ căn cước công dân gắn chíp trên toàn quốc

Phạm Đông |

Đến nay, cơ quan công an đã thu nhận được hơn 54 triệu hồ sơ căn cước công dân gắn chíp (CCCD) trên toàn quốc (đạt 107%) so với chỉ tiêu được Bộ Công an giao. Trong đó, đã in hoàn chỉnh và trả cho công dân được hơn 15 triệu thẻ CCCD.