Thủ tục giải thể

Tháng 1.2022, số doanh nghiệp thành lập mới tăng cả về số lượng và vốn

Vũ Long |

Số doanh nghiệp thành lập mới tăng cả về số lượng và vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2021; số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động cũng tăng.

Infographic: Đây là lý do vì sao lượng doanh nghiệp giải thể tăng sốc gần 50% so với cùng kỳ 2017

Phúc Nguyên |

Trong 9 tháng đầu năm 2018 của cả nước là 11.536 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 32,1% so với cùng kỳ năm 2017. Con số này chưa tính đến lượng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, không đăng ký hoặc chờ giải thể.