Thủ tục đăng kí thi tiếng Hàn

Thông tin chi tiết kỳ thi tiếng Hàn cho lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

ANH THƯ |

Các địa phương thông báo về việc tổ chức cho người lao động đăng ký dự thi tiếng Hàn theo Chương trình cấp phép cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (Chương trình EPS) trong ngành sản xuất chế tạo và ngư nghiệp.