Thủ tục cấp số định danh cá nhân

Số định danh cá nhân có thay mã số thuế được không?

Hoàng Quỳnh |

Tôi nghe nói từ ngày 1.7.2021, số định danh cá nhân sẽ được sử dụng thay mã số thuế cá nhân.Tôi phải làm gì để được cấp số định danh cá nhân?