thu phụ phí dạy học online

Phụ huynh bức xúc, Trường Newton thay đổi cách thu phụ phí dạy online

Đặng Chung |

Phụ huynh có con học tại Trường Tiểu học – Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Newton (Hà Nội) bày tỏ bức xúc khi trường này yêu cầu phụ huynh phải đóng thêm 2,5 triệu đồng để phục vụ việc học trực tuyến trong thời gian học sinh nghỉ để phòng dịch COVID-19. Sau phản ánh của phụ huynh, lãnh đạo nhà trường cho biết sẽ thay đổi cách thu loại phụ phí này.