Thu phí sử dụng tạm thời lòng đường

TP.Hồ Chí Minh: “Siết” hạn chế xe cá nhân vào trung tâm bằng giải pháp kinh tế

HUYỀN TRÂN |

Ngoài áp dụng tăng (4-8 lần) mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đậu xe ôtô, vừa qua, TPHCM cũng cho phép tăng giá giữ xe tại các bãi xe tư nhân ở khu vực trung tâm lên gấp nhiều lần trước đó. Đây được xem là những biện pháp kinh tế nhằm hạn chế xe cá nhân, nhất là xe ôtô vào trung tâm thành phố.