Thu phí cao tốc do Nhà nước đầu tư

Thu phí cao tốc do Nhà nước đầu tư có thể dẫn tới phí chồng phí

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG |

Dự án Luật Đường bộ bổ sung quy định thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, sở hữu, quản lý và khai thác.

Cần minh bạch nếu thu phí cao tốc do Nhà nước đầu tư

Văn Nguyễn |

Các đề xuất phương án thu phí sử dụng đường cao tốc thông qua trạm thu phí trên đường cao tốc do Nhà nước đầu tư mà Bộ GTVT đưa mới đây thực tế cũng đang được bàn thảo lấy ý kiến trong Dự thảo Luật Giao thông Đường bộ (sửa đổi).