thu nhập dữ liệu dân cư

Công an Hà Nội xuyên đêm thu thập, cập nhật dữ liệu dân cư

Nhật Vũ - Tạ Quang |

Ban Chỉ đạo triển khai dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai nhanh và chính xác việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định của Luật Cư trú và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tại địa bàn xã An Khánh (Hoài Đức, Hà Nội) lực lượng công an xã nhiều hôm đã làm việc xuyên đêm để đảm bảo thu thập và cập nhật dữ liệu dân cư chính xác và kịp tiến độ.