thư mời góp ý

Thư mời tham gia góp ý

Báo Lao Động |

Chương trình Vinh quang Việt Nam được Tổng LĐLĐVN chỉ đạo, giao Báo Lao Động tổ chức thường niên đã trải qua 14 kỳ tôn vinh, trở thành sự kiện có uy tín trong xã hội, góp phần quan trọng vào việc động viên phong thào thi đua yêu nước trên toàn quốc.