thu hút người tài

Mời được người tài là một chuyện, phát huy người tài lại là chuyện khác

Hoàng Văn Minh |

TPHCM tiếp tục bỏ tiền thu hút người tài vào làm việc trong môi trường công vụ sau hai “nhiệm kỳ” liên tục có thể nói là thất bại.

Chính sách thu hút người tài của TPHCM mới đạt được kết quả khiêm tốn

Nhóm PV |

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 54, TPHCM đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, kinh tế liên tục tăng trưởng cao, bình quân hằng năm trong giai đoạn 2016-2019 đạt 7,72%. Tuy nhiên, còn nhiều cơ chế, chính sách thí điểm chưa được triển khai như mong muốn, nhất là chính sách thu hút người tài.

Đưa Nghị quyết số 02-NQ/TW vào cuộc sống: Thu hút người tài làm việc cho tổ chức Công đoàn

Phạm Linh |

Đến năm 2025, Khánh Hòa đề ra 4 chỉ tiêu cụ thể hóa Nghị quyết 02/NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức công đoàn (CĐ). Trong đó, xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra trong tình hình mới là mục tiêu hàng đầu được địa phương này đề ra.

Thu hút người tài bằng cách nào?

NHÓM PV |

Tại Hội nghị lần thứ 3 về phát triển Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng biến đổi khí hậu diễn ra tại TP.Cần Thơ sáng 13.3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh ĐBSCL vùng đất địa linh, nhân kiệt, tri thức, người tài không hiếm. Giáo dục và thu hút người giỏi, người tài để vùng đất này phát triển là “hai chữ G” trong thông điệp “8G” của Thủ tướng.