Thu hồi đất nông nghiệp

Mức giá đền bù khi thu hồi đất nông nghiệp có thể sẽ tăng từ tháng 8.2024

Thu Giang |

Mức giá đền bù đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi có thể sẽ tăng sau khi Luật Đất đai 2024 chính thức có hiệu lực từ ngày 1.8.2024.

Quy định về điều kiện, hạn mức bồi thường khi bị thu hồi đất nông nghiệp

Thu Giang |

Điều 96 Luật Đất đai 2024 đã quy định về bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân.

Những khoản tiền người dân được nhận khi thu hồi đất nông nghiệp

Nhóm PV |

Đất nông nghiệp bị nhà nước thu hồi mà có đủ điều kiện hưởng đền bù, sẽ nhận được những khoản tiền, hoặc bồi thường về đất, theo quy định tại Điều 74 Luật Đất đai 2013.

Thu hồi đất nông nghiệp để xây đường, người dân có được bồi thường không?

Thạch Lam |

Khi cá nhân, tổ chức thuộc diện bị Nhà nước thu hồi đất dù vì mục đích gì thì điều mà mọi người quan tâm nhất chính là chính sách đền bù như thế nào. Nhiều người dân chưa nắm được quy định bồi thường khi đất nông nghiệp bị thu hồi.

Đất nông nghiệp không sử dụng có bị thu hồi không?

Tuyết Lan (T/H) |

Một số trường hợp, đất bỏ hoang trong một thời gian dài không sử dụng sẽ bị Nhà nước thu hồi. Đất nông nghiệp không sử dụng có bị thu hồi không là câu hỏi được nhiều người quan tâm. 

Cách tính giá đền bù khi bị thu hồi đất nông nghiệp

Tuyết Lan (T/H) |

Khi bị thu hồi đất nông nghiệp, hộ gia đình, tổ chức, cá nhân có đất bị thu hồi sẽ nhận được phần đền bù với đất và được xem xét nhận các khoản hỗ trợ.

Chi tiết việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp

Khương Duy |

Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định sẽ được bồi thường. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

Có được xây nhà xưởng trên đất nông nghiệp không?

Trang Hà |

Hiện nay, xây nhà xưởng trên đất nông nghiệp là trái quy định pháp luật và sẽ bị xử phạt theo Nghị định 91/2019/NĐ-CP.

Những trường hợp không được thu hồi đất

Trang Hà |

Trường hợp bị thu hồi đất nhưng không có căn cứ thu hồi được quy định trong Luật Đất đai được xem là thu hồi đất trái pháp luật.

Quy trình cưỡng chế thu hồi đất

Trang Hà |

Chủ tịch ủy ban nhân dân (UBND) huyện có thẩm quyền ban hành và thực hiện quyết định cưỡng chế thu hồi đất.

Điều kiện và cách tính tiền bồi thường khi thu hồi đất nông nghiệp

Trang Hà |

Dưới đây là thông tin chi tiết về điều kiện bồi thường đất và cách xác định giá đền bù khi thu hồi đất nông nghiệp.

Giá đền bù đất nông nghiệp khi bị thu hồi mới nhất

Minh Huy (T/H) |

Giá đền bù đất nông nghiệp khi bị Nhà nước thu hồi sẽ do Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh tính toán và quy định.

Tiền đền bù đất nông nghiệp 2021 được tính như thế nào?

Minh Huy (T/H) |

Tiền đền bù đất sẽ được tính bằng diện tích đất bị thu hồi (m2) nhân với giá đền bù (đồng/m2).

6 trường hợp được hỗ trợ việc làm khi bị thu hồi đất nông nghiệp

Kim Nhung (T/H) |

Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp, ngoài việc được bồi thường bằng tiền còn được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm.