Thu hồi đăng ký

Giải đáp các quy định mới về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới

NHÓM PV |

Thông tư 24/2023/TT-BCA “Quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới”, có hiệu lực từ ngày 15.8.2023. Trong Thông tư này đã quy định rõ về hồ sơ, thủ tục cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới được quy định trong Luật Giao thông đường bộ. Từ đó người dân căn cứ để thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Những xe nào sẽ bị thu hồi đăng ký và biển số từ 1.8.2020

Linh Anh |

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 58/2020/TT-BCA có hiệu lực từ 1.8.2020 quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện cơ giới đường bộ. Theo đó có 11 trường hợp sẽ bị thu hồi đăng ký xe và biển số.