thông tư 22 Bộ Giáo dục và Đào tạo

Từ tháng 2.2020, không được “ép buộc” giáo viên thi giáo viên giỏi

T.VƯƠNG |

Việc thi giáo viên giỏi dựa trên sự tự nguyện của giáo viên; không ép buộc, không tạo áp lực cho giáo viên tham gia Hội thi.