Thông tin xe ôtô

Không niêm yết thông tin trên xe ôtô tải, có thể bị phạt đến 4 triệu đồng

Trang Thiều |

Không niêm yết thông tin xe ôtô tải là một trường hợp vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP.