Thông tin COVID-19 tại Đà Nẵng

Vĩnh Phúc: Hơn 4.000 người từ Đà Nẵng, Quảng Nam trở về kết thúc cách ly

ANH THƯ |

Trong 4.640 trường hợp trở về từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Sở Y tế Vĩnh Phúc cho biết có hơn 4.000 người kết thúc cách ly y tế.

Vĩnh Phúc: Kết quả xét nghiệm COVID-19 của người dân trở về từ Đà Nẵng

ANH THƯ |

Sở Y tế Vĩnh Phúc cho biết, toàn tỉnh có 3.472 trường hợp từ Đà Nẵng về, chủ yếu được theo dõi cách ly tại nhà, nơi cư trú.

Vĩnh Phúc: Bao nhiêu trường hợp từ Đà Nẵng trở về cách ly tại cơ sở y tế?

ANH THƯ |

Trong số 2.853 trường hợp từ Đà Nẵng trở về Vĩnh Phúc, Sở Y tế Vĩnh Phúc cho biết, có 25 trường hợp được cách ly tại cơ sở y tế.

Vĩnh Phúc có 2.234 người trở về từ Đà Nẵng

ANH THƯ |

Sở Y tế Vĩnh Phúc cho biết, toàn tỉnh có 2.234 trường hợp từ Đà Nẵng về, chủ yếu được theo dõi cách ly tại nhà, nơi cư trú.