Thổi giá thuốc

Thuốc bị thổi giá gấp 6 lần: Lương tâm của các vị đâu rồi?

Anh Đào |

Thuốc là loại mặt hàng “không mặc cả”. Và khi nhà thuốc thổi giá gấp 6 lần thì đó không còn là “cứa cổ” nữa mà là hút máu. Hút máu từ những người nghèo nhất, đang khốn khổ vì bị bệnh tật hành hạ.