thời điểm triển khai gói hỗ trợ ở Hà Nội

Hà Nội rà soát các đối tượng được thụ hưởng trong gói hỗ trợ

ANH THƯ |

Hà Nội đã hướng dẫn 30 quận, huyện, thị xã rà soát, thống kê, khoanh vùng các đối tượng thụ hưởng theo Nghị quyết của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19.