thời điểm học sinh đi học

14 tỉnh thông báo đổi lịch học, học sinh THPT trở lại trường từ 2.3

Đặng Chung |

Theo cập nhật của Lao Động, đến 13h ngày 28.2, đã có 14 địa phương thông báo về việc cho học sinh trung học phổ thông trở lại trường từ đầu 2.3. Các cấp mầm non, tiểu học và trung học cơ sở sẽ tiếp tục được nghỉ từ 1-2 tuần.