Thoả ước lao động tập thể ngành xây dựng

Nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể ngành xây dựng

CĐXDVN |

Ngày 18.12, tại Hà Nội, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) tổ chức Hội nghị chuyên đề: "Nâng cao chất lượng và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể".