Thọ Quang Phát

KTS Nguyễn Văn Thọ: Tăng cường công tác từ thiện trong dịch COVID-19

Phan Yến |

Chung tay hướng tới phòng chống dịch COVID-19, Công ty cổ phần Xây Dựng và Nội Thất Thọ Quang Phát đã có những chuyến đi phát lương thực miễn phí tới người dân chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch. Đây là hành động hết sức có giá trị nhân văn và thể hiện trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái với dân tộc.