Thợ đào lò

Thợ đào lò Công ty Than Hà Lầm tiền lương trên 23 triệu đồng/người/tháng

Minh Hạnh |

Năm 2023, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính của Công ty Than Hà Lầm đều đạt và vượt kế hoạch giao, doanh thu sản xuất than 3.075 tỉ đồng, tiền lương bình quân đạt trên 18 triệu đồng/người/tháng.

Thợ đào lò thu nhập bình quân đạt 22,6 triệu đồng mỗi tháng

Minh Hạnh |

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh vì khai thác mỏ ở độ sâu, chi phí lớn nhưng sản lượng khai thác của Công ty Than Khe Chàm vẫn đạt 102% kế hoạch với thu nhập bình quân gần 20 triệu đồng/người/tháng.