Thịt heo nhiễm thuốc an thần

Người dân còn phải ăn thịt heo nhiễm thuốc an thần đến bao giờ?

HUYỀN TRÂN - KIM ĐỒNG |

Tình trạng heo bị tiêm thuốc an thần trước khi giết mổ và thịt heo sau giết mổ bán ngoài chợ tồn dư thuốc an thần diễn ra phổ biến hiện nay tại TPHCM.