Thịt bốc mùi hôi

Phát hiện 4 tạ thịt bốc mùi hôi tại khu vực biên giới Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - 4 tạ thịt bốc mùi hôi được lực lượng biên phòng và quản lý thị trường phát hiện ở khu vực biên giới tỉnh Quảng Trị.