Thịt bò Tây Ban Nha

Thịt bò Tây Ban Nha “toan tính” đổ bộ thị trường Việt Nam

Kh.V |

Chiều tối 26.11.2018, Provacuno-Tổ chức Liên hiệp Nông nghiệp thực phẩm ngành công nghiệp thịt bò Tây Ban Nha đã chính thức thông tin về chương trình khảo sát, xuất khẩu thịt bò Tây Ban Nha sang Việt Nam.