thỉnh vong Ba Vàng

Chủ doanh nghiệp Ba Vàng huy động tiền xây chùa ở Quảng Nam là ai?

Nhóm PV Lao Động |

Chủ sở hữu Công ty TNHH Ba Vàng Quảng Nam - doanh nghiệp huy động tiền tỉ xây chùa Ba Vàng ở tỉnh Quảng Nam rồi... mất hút là ông Vũ Minh Đức, quê quán tại thôn Ngọc Quan, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Đây cũng là nguyên quán của trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh.