Thiên thạch năm 2020

"Chùm" thiên thạch khổng lồ lần lượt sượt qua trái đất trong tuần này

Hải Anh |

Các thiên thạch "nguy hiểm tiềm tàng", nhiều kích thước khác nhau với đường di chuyển hướng về phía trái đất trong tuần này.

Thiên thạch to gấp đôi sân bóng đá sắp sượt qua trái đất

Hải Anh |

Thiên thạch "nguy hiểm tiềm tàng" to cỡ 2 sân bóng đá dự kiến bay sượt qua trái đất trong tuần tới.

"Chùm" thiên thạch bay ngang qua trái đất vào cuối tuần này

Hữu Chánh |

NASA cho biết có 5 thiên thạch bay sượt qua trái đất trong dịp cuối tuần này.