Thị trường NFT

Baby Shark “quay lại” với bộ sưu tập NFT thứ hai

Linh Chi |

Theo Billboard Mỹ, bộ sưu tập NFT "Baby Shark No.1" được bán hết trong 30 phút hồi tháng 12.2021.