Thi nâng ngạch công chức

Có được nâng ngạch công chức khi đã có bằng đại học không?

Bảo Hân (T/H) |

Khoản 8 Điều 1 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 quy định về nâng ngạch công chức như sau:

Công chức muốn nâng ngạch cần điều kiện gì?

LƯƠNG HẠNH |

Khoản 4 Điều 7 Luật Cán bộ công chức 2008 định nghĩa "Ngạch là tên gọi thể hiện thứ bậc về năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức". Công chức muốn nâng ngạch cần những điều kiện sau.

Điều kiện để được xét nâng ngạch công chức

Tú Quỳnh |

Để được xét nâng ngạch, công chức cần phải đảm bảo những điều kiện theo quy định của Luật cán bộ công chức và luật viên chức sửa đổi 2019.

Từ tháng 1.2021: Chỉ còn 2 trường hợp bị hủy kết quả thi công chức

Minh Phương |

Từ 20.1.2021, chỉ còn 2 trường hợp bị hủy kết quả thi công chức theo Thông tư số 6/2020/TT-BNV của Bộ Nội vụ.

Kế hoạch thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Minh Phương |

Bộ Nội vụ vừa ban hành Kế hoạch 4991/KH-BNV tổ chức thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020.

Xếp lương khi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh thế nào?

Minh Phương |

Việc xếp lương đối với công chức sau khi nâng ngạch được thực hiện như sau: Trường hợp chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ; đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ...

Một số thông tin để thi nâng ngạch công chức cần biết

Minh Phương |

Thông tin để thi nâng ngạch công chức 2020 liên quan đến điều kiện đăng ký dự thi nâng ngạch công chức; môn thi, hình thức thi nâng ngạch công chức; điều kiện trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch công chức,...

Thi nâng ngạch công chức, viên chức: Làm sao để tránh hình thức, tiêu cực?

HUYÊN NGUYỄN thực hiện |

Được đánh giá là hình thức minh bạch, khách quan nhưng việc áp dụng thi nâng ngạch công chức, viên chức (CC, VC) theo phương pháp cạnh tranh vẫn còn đang bộc lộ những hạn chế, tạo một số dư luận không tốt. Nhiều ý kiến còn băn khoăn kỳ thi có thực chất hay chỉ là một bước thủ tục để lên chức, lên lương - làm sao để hạn chế được bệnh hình thức và tiêu cực trong thi cử?