The Lotus Cam Ranh

Vì sao siêu dự án The Lotus Cam Ranh xin định lại giá đất?

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau 4 năm được giao và cho thuê gần 360ha đất, chủ đầu tư dự án khu đô thị nghỉ dưỡng The Lotus Cam Ranh xin điều chỉnh tăng thêm với tổng số diện tích 540ha để xây dựng nhà ở để bán, chủ đầu tư dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng. Số tiền sau khi định lại giá đất mà chủ đầu tư phải đóng lên đến 354 tỉ đồng.

Siêu dự án The Lotus Cam Ranh đã đóng đủ 354 tỉ đồng

Hữu Long |

Khánh Hòa - Tổng số tiền sử dụng đất, thuê đất mà chủ đầu tư dự án The Lotus Cam Ranh phải nộp theo quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa là 354 tỉ đồng. Đến nay chủ đầu tư đã nộp toàn bộ số tiền nói trên cho Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa.

Siêu dự án The Lotus Cam Ranh đóng 354 tỉ sau khi định lại tiền đất

Hữu Long |

Khánh Hòa - Tổng số tiền sử dụng đất, thuê đất mà chủ đầu tư dự án The Lotus Cam Ranh phải nộp theo quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa là 354 tỉ đồng.