Thanh toán Việt Nam - Thái Lan

Thêm 6 ngân hàng Việt Nam và Thái Lan sẽ kết nối thanh toán QR Code

Lam Duy |

Ngoài một số ngân hàng vừa kết nối thanh toán bán lẻ sử dụng mã QR code giữa Việt Nam và Thái Lan, một số ngân hàng cũng đang xem xét mở rộng kết nối dịch vụ này.